Aktuality

Dle aktualizovaných informací MŠMT k 30. 4. 2021 (viz FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ ) zůstanou prozatím (tedy od 3. 5. 2021) podmínky provozu naší školy stejné jako od 12. 4. 2021:

1.st. - rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky po týdnu).

2.st. - distanční výuka + možnost využití skupinových konzultací po max. 6 žácích ve skupině (žáci ohroženi školním neúspěchem).

I nadále je možné využít také individuální konzultace s vyučujícími.

Povinnost testování žáků před prezenční výukou i před skupinovými konzultacemi rovněž stále zůstává v platnosti. Změna nastává v tom, že žáci 1.st. se budou testovat jen 1x týdně, tedy v pondělí. (viz INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz) )

Dle informací z médií je možné, že by od 10. 5. 2021 mohl nastoupit k rotační výuce i 2.st. Pokud se toto naplní, žáci 2.st. by se vrátili do školy formou rotační výuky a testovat se ve škole budou 2x týdně (pondělí a čtvrtek).