Aktuality

Dle aktualizovaných informací MŠMT k 20. 4. 2021 (viz FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ ) zůstanou prozatím podmínky provozu naší školy stejné jako od 12. 4. 2021:

1.st. - rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky po týdnu).

2.st. - distanční výuka + možnost využití skupinových konzultací po max. 6 žácích ve skupině (žáci 6. - 8. ročníku ohroženi školním neúspěchem a žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky).

I nadále je možné využít také individuální konzultace s vyučujícími.

Povinnost testování žáků před prezenční výukou (pondělí a čtvrtek) i před skupinovými konzultacemi rovněž stále zůstává v platnosti.