Aktuality

Podmínky pro ošetřovné naleznete na: https://www.mpsv.cz/osetrovne a v dokumentu "Jak na ošetřovné" (viz níže).

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

 

Jak na ošetřovné