Aktuality

Dnešní den se trosečníci vydali na průzkum okolí ostrova. Posilněni snídaní, si do baťůžků nachystali svačinu - kuřecí řízek s chlebem, jablko  a pití a mohli jsme se vydat na celodenní výlet po okolí. 
Objevili  jsme Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Díky otci Vévodovi se nám podařilo dostat do prostor zvonice a dozvědět se plno zajímavostí o zdejších zvonech.
Odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu, která byla dlouhá a náročná. Trosečníci byli sice unaveni, ale šťastni  z vydařeného celodenního putování.